Времето

Времето

Виктор Кузмич Лисенков

Далеч от доскучалите истини
На кръстопътя Любов и Тъга
Както септември мъртвите листи
Календарът ми рони листа

Чудното свойство на Времето
Да лети, да тича, пълзи
Безпокойно душата ни взема то
Изменяйки лик и мечти

Все го гоним на тази планета
Ту летим, ту търчим, ту се тътрим.
И догонвайки го, ни поема то
Или в тлен или във безсмъртие.

Превод от руски Стана Апостолова

http://www.stihi.ru/avtor/vklisenkov