Home » КНИГИ » За новия роман на Мина Кръстева “РАЗПИЛЕНИ НАДЕЖДИ”

За новия роман на Мина Кръстева “РАЗПИЛЕНИ НАДЕЖДИ”

Романът “РАЗПИЛЕНИ НАДЕЖДИ” излиза с финансовата подкрепа на Община Бургас. След проведен конкурс, Експертна комисия в състав: доц. д-р Елка Димитрова-Уилис от Института по литература при БАН, доц. д-р Пламен Панайотов – университетски преподавател, Янчо Чолаков – писател, определи класиралите се творби и даде следната оценка за романа:

“…епическо романово повествование, фокусирано в съдбите на близки семейства. Засегната е социално-политическата проблематика на България, от ХХ в., като са изведени редица политически акценти.”

Авторката Мина Кръстева живее и работи в Бургас. В нейните произведения осезателно присъства морето, което е вдъхновител за много от стихотворенията и разказите й. Тя е автор и на стихобирките „Спомен с море” и „Слънце в косите”, на книга с разкази „В ъгъла на кафене „Реалити”, на детската пиеса-приказка „Вълнуваща история за верни приятелства, опасни предателства и още по-опасни предизвикателства”. Има публикации в литературни списания и вестници и в периодичния печат.

Нейни произведения са превеждани на руски и турски език и са включвани в сборници с международно участие.