Home » ДЕТСКИ » Зеленчуци който не яде

Зеленчуци който не яде

Зеленчуци който не яде

Цанко Церковски

Зеленчуци който не яде
Той голям не ще да порасте
Не ще има розови страни
Всеки ще го победи

Морковчето вика ела тук
Ряпата крещи и тя на пук
Лелка зелка тръгнала се смей
А домата червеней

Зеленчуци който не яде
Той голям не ще да порасте
Не ще има розови страни
Всеки ще го победи.

ПРЕЛА БАБА

Прела баба
две недели,
та изпрела
три къдели.

Насновала
три гранека,
изтъкала
два лакътя.

Седна баба
вън на прага,
сукман крои,
риза стяга.

Пусто платно
не излиза
ни за сукман,
ни за риза!

Грабна баба
кроилата,
скрои гащи
на котака.

Обу му ги,
премени го.
Грабна хурка,
бой заби го.

Котак мяка,
баба кряка,
котак скача,
баба плаче.

Че поета род не знае

 

Там, на срещната могила,
дето бели път се вий—
има гроб. О, пътник странен,
на гроба се отбий!

Кръст стори и поклони се—
труд на халост не е той:
гроба, който ти почиташ,
гроб сиротен, гроб е мой!…

Брат и род ти мен да бъдеш,
брат и род, от род презрен—
че поета род не знае—
той от всички бе чужден.

И в живота жив не виде
ден отраден, час благат—
пътник морен, поклони се!—
Гробът мой е гроб на брат.

Tserkovski

Цанко Церковски

Цанко Церковски, псевдоним на Цанко Генов Бакалов, е български политик и писател. Той е един от основоположниците на Българския земеделски народен съюз.
Автор на текстовете на популярни български детски песни като „Прела баба“ (с композитор Михаил Кочев) и „Зеленчуци който не яде“ (с композитор Михаил Кочев).