Home » НОВИНИ » Излезе алманах “Света гора”

Излезе алманах “Света гора”

Корица-алманах-„Света-гора“-бр.-13-МИзлезе от печат алманах за литература, наука и изкуство „СВЕТА ГОРА“, бр. 13 („М“), 2014/2015 г.

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

 

Главен редактор: Сава Василев

Редактори: Радослав Радев

Владимир Шумелов

Огнян Стамболиев

Мултимедия: Емилия Моллова

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

 

Матей Вишниек Франция, Париж

Лео Бутнару Молдова, Кишинеу

Ервин Яхич Република Хърватска, Загреб

Йон Мирча Румъния, Букурещ

Николай Милчев България, София

Божидар Богданов България, Белене

Владимир Стоянов България, Варна

Владимир Янев България, Пловдив

Атанас Радойнов България, Бургас

Антонин Горчев България, Шумен

 

ISSN 1311–0209

Адрес за контакти

5000 В. Търново, ул. „Т. Търновски“ 2,

Университетска библиотека

тел./факс 062/618-234

e-mail: sava_v@abv.bg

Предпечат и печат:

FABER www.faber-bg.com