Home » ПРЕВОДАЧИ » СОНЕТ 116

СОНЕТ 116

800px-Shakespeare

 

 

СОНЕТ 116

Уйлям Шекспир

Нека женитбата на чистите съзнания

да не познава пречки! Защото любовта не е любов,

ако променя я изменчивото мироздание,

или огъва се под напора на заличаващ зов.

О, не! Тя е неугасващ, вечно светещ фар,

непоклатимото око във урагана,

високо във безкрая, но безценен дар

– звезда за бродника моряк във океана.

Не е тя сляпата любов до време,

не е и алените устни в младостта,

на дните витата коса не ще я вземе,

тя безгранично трае – тя е ориста.

Ако това лъжа е, не съм пял,

нито съм писал, ни в любов живял!

 

Превод Стана Апостолова