Home » АВТОРИ » А » Александър Блок » Тревите спят красиви

Тревите спят красиви

Тревите спят красиви

АЛЕКСАНДЪР БЛОК

Тревите спят красиви
Пълни със роса.
В небето – тайно сиви
лунни небеса.

Тревното дихание
– измамен сън за нас.
В твоите мечтания
потъва мойта страст.

И чудя се да вярвам ли:
общ сън ли е това.
Но сбъдва се желаното,
към мен склони глава.

Прегръдка дай за среща,
прикрити в таз` трева,
а после ще засветим,
във лунна синева.

22 март 1902 г.

Александър Блок

Превод Стана Апостолова

Травы спят красивые,

Травы спят красивые,
Полные росы.
В небе – тайно лживые
Лунные красы.

Этих трав дыхания
Нам обманный сон.
Я в твои мечтания
Страстно погружен.

Верится и чудится:
Мы – в согласном сне.
Всё, что хочешь, сбудется
Наклонись ко мне.

Обними – и встретимся,
Спрячемся в траве,
А потом засветимся
В лунной синеве.