Home » За ФЕРЪ

За ФЕРЪ

книга_orig Книга на глаголица

 

Литературен клуб ФЕРЪ списание Честно слово Добре дошли в Литературен портал в Internet

Нашият девиз гласи: “Иже слово фертъ!” – на глаголица; “Честно слово!” – на кирилица.

ГЛАГОЛИЦА

“Азъ буки веде. Глаголъ добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо – укъ фертъ херъ. Цы, черве, шта ъра юсъ яти”.

Един от вариантите на кирилица на този текст е: “Аз зная буквите: писмото е достояние. Трудете се усърдно, жители на земята, както подобава на разумните хора – постигайте мироздание! Носете словото убедено: знанието е дар Божи! Дерзайте, вниквайте, за да постигнете същинската светлина!”

Нашата цел е популяризиране на българската литература.